یادواره شهدای مقابله مستقیم با ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس عصر چهارشنبه در یالن اجتماعات خبرگزاری فارس برگزار شد.سردار تنگسیری جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه در این مراسم با بیان اینکه ۱۶ مهرماه روز عزت این نیرو است، گفت:‌ شهید مهدوی و یارانش هیبت آمریکا را خرد کردند و باعث شدند که آنها امروز از سپاه وحشت داشته باشند.

 
۱۳۹۴۰۷۱۵۲۲۰۱۵۹۷۸_PhotoL ۱۳۹۴۰۷۱۵۲۲۰۲۰۰۹۲_PhotoL ۱۳۹۴۰۷۱۵۲۲۰۱۵۹۶۰۸_PhotoL ۱۳۹۴۰۷۱۵۲۲۰۲۰۰۵۶۰_PhotoL ۱۳۹۴۰۷۱۵۲۲۰۲۰۱۱۵۳_PhotoL ۱۳۹۴۰۷۱۵۲۲۰۲۰۱۶۶۷_PhotoL ۱۳۹۴۰۷۱۵۲۲۰۲۰۲۷۷۵_PhotoL ۱۳۹۴۰۷۱۵۲۲۰۲۰۳۲۷۴_PhotoL۱۳۹۴۰۷۱۵۲۲۰۲۰۲۱۹۸_PhotoL