سردار شهید نادر مهدوی
نام: نادر مهدوی
نام پدر: علی بسريا
ولادت: 14 خرداد 1342
شهادت: 16 مهر 1366
محل شهادت: خليج فارس/ ناو جنگی "يو. اس. اس. چندلر" آمريكا
نحوه شهادت: شكنجه توسط نيروهای آمريكايی
آرامگاه: گلزار شهدای روستای بحيری/ استان بوشهر
آخرین مطالب
عکس شهید نادر مهدوی

نقاشی چهره سردار شهید نادر مهدوی

نام: نادر مهدوی نام پدر: علی بسريا ولادت: 14 خرداد 1342 شهادت: 16 مهر 1366 محل شهادت: خليج فارس/ ناو جنگی "يو. اس. اس. چندلر" آمريكا نحوه شهادت: شكنجه توسط نيروهای آمريكايی آرامگاه: گلزار شهدای روستای بحيری/ استان بوشهر